Fiesta Nové scény

2. ROČNÍK FESTIVALU FIESTA NOVÉ SCÉNY | 21.6. – 4.8. 2013 NA PIAZZETĚ NÁRODNÍHO DIVADLA | ZAPOJ SE I TY!

Výzva k účasti v programu letního festivalu pouličního umění Fiesta Nové scény 2013 

O účast v programu outdoorového letního festivalu Fiesta Nové scény pořádaného Novou scénou ND na piazzetě ND v Praze se mohou ucházet jednotlivci i celé soubory, amatéři i profesionálové z ČR i ze zahraničí. Vyplňte prosím formulář on-line (ke stažení zde). Vyplněný formulář pošlete na adresu , budeme vás kontaktovat.

Fiesta Nové scény je šestitýdenní outdoorový festival na piazzetě ND s cílem oživit prostranství piazzety Národního divadla a vytvořit tak místo, kde lidé po dobu divadelních prázdnin mohou sledovat outdoorový program navíc zcela zdarma. Program je určen kolemjdoucím, Pražanům, přespolním i zahraničním divákům a koná se převážně v odpoledních hodinách a v podvečer. Na prostranství piazzety ND je mladými architekty vytvořen autorský mětský mobiliář určený k sezení,  dále je na místě bar a přívod elektřiny. Projekt je součástí programu Nové scény Národního divadla a ta jako organizátor zajišťuje základní propagaci.

Nová scéna ND standardně poskytuje účinkujícím prostor k vystoupení na piazzetě ND a potřebné zázemí. Vybraní účinkující obrží po dohodě s organizátory částku na pokrytí nejnutnějších souvisejících nákladů  (doprava, cestovné, honoráře, technická podpora ad.). Hrací prostor tvoří jakékoliv viditelné místo na piazzetě ND, je definován městským mobiliářem, který slouží divákům,  kolemjdoucím  i účinkujícím  jako mobilní hlediště, zároveň může být i scénou. Jednotlivá vystoupení se konají v odpoledních a podvečerních hodinách - za denního světla. K dispozici jsou pro učinkující šatny v suterénu budovy Nové scény. Potřebnou techniku / zvuk, světla/ pro vystoupení si každý účinkující/soubor přiváží, instaluje, deinstaluje a obsluhuje sám. Ve výjimečných případech zajistí technickou podporu vystoupení organizátor FNS z vlastních zdrojů. 

   

ve spolupráci s:

 

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ROČNÍK FESTIVALU FIESTA NOVÉ SCÉNY

Piazzeta Národního divadla 23. 6.–4. 8. 2012 

Rušíme divadelní prázdniny! Nová scéna Národního divadla představuje letní festival outdoorové zábavy. Každý se může zúčastnit: divadlo, magie, žonglování, hudba, tanec, literatura, pouliční divadlo, adrenalinové sporty...

Fiesta je pokračováním dlouhodobé ambice Nové scény o pravidelné oživování piazzety a o přiblížení divadla široké veřejnosti. Divadlo v této outdoorové podobě vychází naproti divákům, inspiruje je a zve je k účasti. Divadelní konvence ustupují a divadlo se dotýká veřejného městského prostoru, je jeho součástí, baví a oživuje městskou krajinu, dotváří kulturní atmosféru letní metropole.

Fiestu pořádá Nová scéna na piazzetě Národního divadla; toto divadelní náměstí se nachází v těsné blízkosti Národní třídy a je ohraničené provozní budovou Národního divadla, Novou scénou a Divadelní ulicí. Nová scéna piazzetu již v minulých letech zabydlela letními instalacemi Piknik Nové scény (2010) a Nová scéna - Sedni si! (2011). Od konce června do začátku srpna se piazzeta promění v kulturní hydepark s pravidelným programem. Od 23. 6. do 4. 8. se tu v rámci Fiesty uskuteční pod širým nebem přes čtyři desítky uměleckých akcí - a celý program je zdarma.

 

Osou Fiesty je každodenní pravidelný divadelní, hudební nebo jiný kulturní program. Hraje se převážně v odpoledních a podvečerních hodinách, tedy za denního světla; akce se nekonají v případě nepříznivého počasí. Nová scéna poskytuje účinkujícím základní produkční servis, sestavuje program a stará se o propagaci celého projektu. Zájemci o vystupování v rámci letošní Fiesty mohou přihlásit svůj projekt podle zveřejněné výzvy, kterou stáhnete zde. Projekt zašlete na kontaktní e-mail

Pro Fiestu bude i letos navržen originální mobiliář, který bude sloužit (nejen) jako mobilní letní hlediště. Jeho podobu navrhují týmy mladých architektů, které Nová scéna oslovila na jaře 2012.

 

Hl. m. Praha Fiesta Nové scény vzniká za podpory Hl. m. Prahy.

Mecenášský klub ND Fiestu Nové scény významně podpořil Mecenášský klub ND.

SKANSKA  CDV služby  Partnery Fiesty Nové scény jsou firmy SKANSKA a CDV služby.

ACER Technologickým partnerem Fiesty Nové scény je ACER.

Přihláška na festival Fiesta


Laterna magika Studio Nové scény
cs en